Sportraad Vergadering 4 juli 5/7

04 juli 2024

Sportraad Vergadering 4 juli 5/7

Locatie volgt

1. Opening en mededelingen (vz)
2. Vaststellen agenda (vz)
3. Presentatie vereniging UKC

4. Notulen en actielijst vorige vergadering (vz)
5. Werving nieuwe leden

6. Jaarverslag

7. Lopende projecten

8. Beleidsactiviteiten

9. Terugkoppeling Vitaal Stichtse Vecht

10. Rondvraag

11. Sluiting


‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.