SPORTRAAD STICHTSE VECHT

Op vrijdag 16 december 2011 werd de Sportraad Stichtse Vecht geïnstalleerd door de toenmalige wethouder voor Sport.

De Sportraad bestaat steeds uit 7 tot 10 leden en vergadert om de 4 tot 6 weken. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd het College van Burgemeester & Wethouders.

De Sportraad behartigt de belangen van de sport in de breedste zin van het woord. De Sportraad is daartoe breed samengesteld en bestaat uit leden die zich sterk verbonden voelen met de sport. De Sportraad behartigt zowel de belangen van de binnen- als de buitensport en zowel grote, kleine verenigingen en individuen. Bij de samenstelling van de Sportraad is tevens gezocht naar een evenredige vertegenwoordiging uit de verschillende woonkernen.

De huidige samenstelling van de sportraad:

  • Voorzitter: Evert Woltjes (2023 - 2026),
  • Secretaris en Penningmeester:  Judith van de Vorle (2018 - 2025),
  • Algemeen lid: Gerard Geerdink (2018- 2025),
  • Algemeen lid: Paul Croiset van Uchelen (2023 - 2026)
  • Algemeen lid: Ton Witteman (2023 - 2026)

 

Contactambtenaar: Marcel Scheefhals


Laatste nieuws van Sportraad Stichtse Vecht
Nieuwe leden gezocht!
Heb jij een passie voor sport en bewegen? Dan is de Sportraad Stichtse Vecht wellicht wat voor jou! In verband met het aftreden van enkele leden zijn wij op zoek naar minimaal 5 nieuwe leden die zich…
Jaarverslag
Ieder jaar maakt de sportraad een jaarverslag ter verantwoording van haar activiteiten aan de Raad & College van de gemeente en alle sportverenigingen en belanghebbenden. Hierbij presenteren wij u…
Fiscaal nieuws - Sportbesluit
Per 1 januari 2019 wordt het sportbesluit verruimd, waardoor het recht op aftrek van BTW voor een niet op winst beogende sportexploitant niet meer van toepassing is. 

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.