Lokaal Sport en Preventie akkoord Stichtse Vecht

In 2018 heeft het Ministerie van VWS gezamenlijk met de sport, gemeenten en maatschappelijke partners het Nationaal Sportakkoord gesloten. In dit akkoord is aan de hand van zes ambities afgesproken om ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Om deze ambities kracht bij te zetten is het van belang dat deze ook lokaal worden ingebed via een lokaal sportakkoord. In zo’n lokaal sportakkoord maken sportaanbieder en maatschappelijke organisaties afspraken hoe zij samen ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken.

Naast de Sportraad Stichtse Vecht zijn het college, Stichting Welzijn Stichtse Vecht en Stichting Sport4All de initiatiefnemers om het Sportakkoord Stichtse Vecht op te stellen. Voor de uitvoering van de activiteiten die in het sportakkoord zijn neergelegd is €40.000,- per jaar beschikbaar gedurende 3 jaar (2020, 2021 en 2022). 

Om het Sportakkoord te lezen klik op onderstaande link. 

Heeft uw organisatie ook ideeën voor activiteiten die bijdragen aan een beter sport- en beweegklimaat in onze gemeente? Neem dan contact op met de contactpersoon van een van de themateams van het Sportakkoord Stichtse Vecht, via de website van het Sportpunt Stichtse Vecht: sportpuntstichtsevecht.nl/sport-en-preventie-akkoord Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.