Nieuwe leden gezocht!

13 maart 2024

Waar staat de Sportraad voor?

De Sportraad behartigt de belangen van de sport in de gemeente Stichtse Vecht. De Sportraad is een door het gemeentebestuur ingesteld onafhankelijk adviesorgaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W. Dat doen we door rechtstreeks contact met sportverenigingen om te horen wat er speelt en leeft.

De Sportraad is ook vertegenwoordigd in Vitaal Stichtse Vecht dat sinds 2021 bestaat vanuit het lokale Sport en Preventie akkoord. Daarmee laat de Sportraad zien het belangrijk te vinden dat er binnen onze gemeente meer aandacht is voor sporten en bewegen in de breedste zin van het woord.

Samenstelling

De Sportraad bestaat op dit moment uit 5 leden, waarvan 1 voorzitter en 1 secretaris/ penningmeester. Wij vergaderen circa 7 keer per jaar op een doordeweekse avond (2 uur). De Beleidsadviseur Sport vertegenwoordigt de gemeente en de Wethouder Sport is bij elke vergadering uitgenodigd en is op verzoek aanwezig. In verband met het vertrek van enkele leden en een gewenste uitbreiding van het aantal leden van de Sportraad zijn wij op zoek naar (minimaal) 5 nieuwe leden die zich sterk verbonden voelen met (lokale) sport.

Wat wordt er van je gevraagd?

Het belangrijkste is een passie en gedrevenheid voor sport en de tijd om je hier vrijwillig voor in te zetten. Het helpt als je op een of andere manier betrokken (recreatief of professioneel) bent bij sport; dit kan bij een vereniging of andere sportorganisatie. Wij vragen gemiddeld 2 uur per week tijd van je, om met name verenigingen te bezoeken en contact te onderhouden. Daarnaast hebben wij 4 werkgroepen die hun eigen agenda hebben.

Wat biedt de Sportraad jou?

Een belangrijke vrijwilligersfunctie met betrokkenheid bij en invloed op vanalles wat met sport te maken heeft. Zo denken sportraadleden mee over sport en onderwijs, sportaccommodaties, sportverenigingen en sport in de openbare ruimte. Je gaat samenwerken in een divers team, je doet veel contacten op bij sportaanbieders, verenigingen en gemeente en je krijgt veel verantwoordelijkheid in bijvoorbeeld het schrijven van adviezen aan de gemeente.

De leden worden door het college van B&W benoemd voor een periode van 4 jaar met mogelijke verlenging van eveneens 4 jaar. We verwachten van onze nieuwe leden dat zij minimaal 1 termijn aanblijven, dit in verband met onze continuïteit.

Belangstelling?

Wil jij deelnemen in de Sportraad? Heb je interesse of wil je meer weten en draag je de sport een warm hart toe, reageer dan voor 1 juli a.s. naar info@sportraadstichtsevecht.nl of bel met Evert Woltjens (06-54 91 01 11) of Judith van de Vorle (06-10 37 57 18).


‹ Naar het overzicht


Contact opnemen

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.