SPORTRAAD STICHTSE VECHT

Op vrijdag 16 december 2011 werd de Sportraad Stichtse Vecht geïnstalleerd door de toenmalige wethouder voor Sport.

De Sportraad bestaat steeds uit 7 tot 10 leden en vergadert om de 4 tot 6 weken. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd het College van Burgemeester & Wethouders.

De Sportraad behartigt de belangen van de sport in de breedste zin van het woord. De Sportraad is daartoe breed samengesteld en bestaat uit leden die zich sterk verbonden voelen met de sport. De Sportraad behartigt zowel de belangen van de binnen- als de buitensport en zowel grote, kleine verenigingen en individuen. Bij de samenstelling van de Sportraad is tevens gezocht naar een evenredige vertegenwoordiging uit de verschillende woonkernen.

De huidige samenstelling van de sportraad:

 • Voorzitter: John Heun (2015 - 2023),
 • Secretaris: Gerard Geerdink (2017 - 2025),
 • Penningmeester en notulist: Judith van de Vorle (2018 - 2026),
 • ALgemeen lid: Astrid Schoenmakers (2020 - 2024)
 • ALgemeen lid: Randy van Schravendijk (2020 - 2024),
 • Algemeen lid: Paul Croiset van Uchelen (2023 - 2027)
 • Algemeen lid: Ton Witteman (2023 - 2027)
 • Algemeen lid: Evert Woltjes (2023 - 2027)
 • Algemeen lid: Koert-Jan de Weerd (2023-2027)
 • Algemeen lid: Han Leunk (2023 - 2027)
 • Algemeen lid: Erik Schreuder (2023 - 2027)

 

Contactambtenaar: Marcel Scheefhals


Laatste nieuws van Sportraad Stichtse Vecht
Jaarverslag
Ieder jaar maakt de sportraad een jaarverslag ter verantwoording van haar activiteiten aan de Raad & College van de gemeente en alle sportverenigingen en belanghebbenden. Hierbij presenteren wij u…
Geslaagd eerste Vitaal Café
Op 26 januari organiseerde Vitaal Stichtse Vecht het eerste Vitaal Café in 4-en-1 in Breukelen. Zo’n 50 deelnemers uit diverse hoeken waren aanwezig; van verenigingen tot maatschappelijke…
Sportraad Stichtse Vecht weer op volle kracht
Na de werving voor nieuwe leden in 2022 zijn wij verheugd te kunnen melden dat de Sportraad inmiddels weer op volle sterkte is met 11 leden.  In december hebben we gepast afscheid genomen van Di…

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.