Welkom bij Sportraad Stichtse Vecht


SPORTRAAD STICHTSE VECHT

Op vrijdag 16 december 2011 werd de Sportraad Stichtse Vecht geïnstalleerd door de toenmalige wethouder voor Sport.

De Sportraad bestaat steeds uit 7 tot 10 leden en vergadert om de 4 tot 6 weken. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd het College van Burgemeester & Wethouders.

De Sportraad behartigt de belangen van de sport in de breedste zin van het woord. De Sportraad is daartoe breed samengesteld en bestaat uit leden die zich sterk verbonden voelen met de sport. De Sportraad behartigt zowel de belangen van de binnen- als de buitensport en zowel grote, kleine verenigingen en individuen. Bij de samenstelling van de Sportraad is tevens gezocht naar een evenredige vertegenwoordiging uit de verschillende woonkernen.


Laatste nieuws van Sportraad Stichtse Vecht
Menu - Veilig Sportklimaat - Stichtse Vecht
Bijeenkomst ’Veilig sporten in Stichtse Vecht’ Donderdag 9 maart kwamen ruim twintig geïnteresseerden naar de bijeenkomst ‘Veilig sporten in Stichtse Vecht’.  Tijden…
Vacature - gezocht leden Sportraad Stichtse Vecht
Vacatures Sportraad Stichtse Vecht Door het aftreden van een aantal leden zijn er momenteel enkele vacatures.
De Sportieve Ontmoeting
Sportaanbieders - Raadsleden - College Voetbaltoernooi 7 tegen 7 bij FC Breukelen op vrijdag 31 maart 2017.      

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.