SPORTRAAD STICHTSE VECHT

Op vrijdag 16 december 2011 werd de Sportraad Stichtse Vecht geïnstalleerd door de toenmalige wethouder voor Sport.

De Sportraad bestaat steeds uit 7 tot 10 leden en vergadert om de 4 tot 6 weken. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd het College van Burgemeester & Wethouders.

De Sportraad behartigt de belangen van de sport in de breedste zin van het woord. De Sportraad is daartoe breed samengesteld en bestaat uit leden die zich sterk verbonden voelen met de sport. De Sportraad behartigt zowel de belangen van de binnen- als de buitensport en zowel grote, kleine verenigingen en individuen. Bij de samenstelling van de Sportraad is tevens gezocht naar een evenredige vertegenwoordiging uit de verschillende woonkernen.

De huidige samenstelling van de sportraad:

Voorzitter: Dick van Zanten (2011 - 2019), Secretaris: Vincent Stapper (2011 - 2019), Penningmeester: Piet Verlaan (2011 - 2019), 2e Penningmeester: Thea Timmerman (2011 - 2019), Algemeen lid: Zwanie van der Neut (2011 - 2019), Algemeen lid: John Heun (2015 - 2019), Algemeen lid: Sander Treur (2015 - 2019), Algemeen lid: Gerard Geerdink (2017 - 2021), Algemeen lid: Joris Meegdes (2018 - 2022), Algemeen lid: Judith van de Vorle (2018 - 2022), Algemeen lid: Diana Kolfschoten (2018 - 2022), Notulist: Susanna Kersten, Contactambtenaar: Olaf Horsman.


Laatste nieuws van Sportraad Stichtse Vecht
Vrijwilligersprijs 2018: Nomineer nu!
Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor het sociale leven in de wijken en kernen van onze gemeente. Om dit werk te waarderen en vrijwilligers in het zonnetje te zetten, organiseert gemeente Stichtse Vecht…
Jaarverslag 2017 Online
Ieder jaar maakt de sportraad een jaarverslag ter verantwoording van haar activiteiten richting de Raad & College en alle sportverenigingen en belanghebbenden. Zie bijlage.
Uitnodiging opening Henk van der Griftpark
Uitnodiging opening “Henk van der Griftpark” in Breukelen Noord 22 september 2018. De wijkcommissie Breukelen Noord en de ijsclub Breukelen nodigen u uit om de opening van het “Hen…

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.