SPORTRAAD STICHTSE VECHT

Op vrijdag 16 december 2011 werd de Sportraad Stichtse Vecht geïnstalleerd door de toenmalige wethouder voor Sport.

De Sportraad bestaat steeds uit 7 tot 10 leden en vergadert om de 4 tot 6 weken. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd het College van Burgemeester & Wethouders.

De Sportraad behartigt de belangen van de sport in de breedste zin van het woord. De Sportraad is daartoe breed samengesteld en bestaat uit leden die zich sterk verbonden voelen met de sport. De Sportraad behartigt zowel de belangen van de binnen- als de buitensport en zowel grote, kleine verenigingen en individuen. Bij de samenstelling van de Sportraad is tevens gezocht naar een evenredige vertegenwoordiging uit de verschillende woonkernen.

De huidige samenstelling van de sportraad:

  • Voorzitter: John Heun (2015-2023),
  • Secretaris: Gerard Geerdink (2017- 2021),
  • Penningmeester: Judith van de Vorle (2018 - 2021),
  • Algemeen lid: Diana Kolfschoten (2018 - 2021),
  • Algemeen lid: Jan van Sligtenhorst (2020-2023), 
  • ALgemeen lid: Randy van Schravendijk (2020-2023),
  • Notulist: Judith van de Vorle

Contactambtenaar: Marcel Scheefhals


Laatste nieuws van Sportraad Stichtse Vecht
Vacature: nieuwe leden gezocht
De Sportraad Stichtse Vecht zoekt ter invulling van enkele vacatures nieuwe leden. In totaal zoeken wij 5 nieuwe leden in diverse rollen. Heb jij een hart voor sport? Wil jij meedenken en adviseren ov…
Verhuisplannen LTV Breukelen
Op 9 februari hebben 3 partijen gesproken tijdens een commissie vergadering van de Commissie Fysiek Domein: LTV Breukelen heeft het verhuisplan onder de aandacht gebracht bij de Commissie. FC Breukele…
Voortgang skeelerbaan Breukelen
Op 3 februari jl. heeft op verzoek van de gebiedsregisseur een overleg plaatsgevonden tussen de initiatiefnemers van de skeelerbaan, de skeelerclub Stichtse Vecht en betrokken ambtenaren van de Gemeen…

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.