Welkom bij Sportraad Stichtse Vecht


SPORTRAAD STICHTSE VECHT

Op vrijdag 16 december 2011 werd de Sportraad Stichtse Vecht geïnstalleerd door de toenmalige wethouder voor Sport.

De Sportraad bestaat steeds uit 7 tot 10 leden en vergadert om de 4 tot 6 weken. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd het College van Burgemeester & Wethouders.

De Sportraad behartigt de belangen van de sport in de breedste zin van het woord. De Sportraad is daartoe breed samengesteld en bestaat uit leden die zich sterk verbonden voelen met de sport. De Sportraad behartigt zowel de belangen van de binnen- als de buitensport en zowel grote, kleine verenigingen en individuen. Bij de samenstelling van de Sportraad is tevens gezocht naar een evenredige vertegenwoordiging uit de verschillende woonkernen.

De huidige samenstelling van de sportraad:

Voorzitter: Dick van Zanten (2011 - 2019),

Secretaris: Vincent Stapper (2011 - 2019),

Penningmeester: Piet Verlaan (2011 - 2019),

2e Penningmeester: Thea Timmerman (2011 - 2019),

Algemeen lid: Zwanie van der Neut (2011 - 2019),

Algemeen lid: John Heun (2015 - 2019),

Algemeen lid: Sander Treur (2015 - 2019),

Algemeen lid: Gerard Geerdink (2017 - 2021),

Algemeen lid: Joris Meegdes (2018 - 2022),

Algemeen lid: Judith van de Vorle (2018 - 2022),

Algemeen lid: Diana Kolfschoten (2018 - 2022),

Notulist: Susanna Kersten,

Contactambtenaar: Olaf Horsman.


Laatste nieuws van Sportraad Stichtse Vecht
Gezocht: Notuliste voor de Sportraad
De sportraad zoekt voor 2019 een notuliste voor 7 (avond) vergaderingen.  
Fiscaal nieuws - Sportbesluit
Per 1 januari 2019 wordt het sportbesluit verruimd, waardoor het recht op aftrek van BTW voor een niet op winst beogende sportexploitant niet meer van toepassing is. 
HEEFT U EEN AED? IS DIE MAKKELIJK BEREIKBAAR? WERKT DIE?
Naar aanleiding van diverse perspublicaties vragen De Sportraad Stichtse Vecht en Hartreanimatie Stichtse Vecht alle sportverenigingen in onze gemeente om bij zichzelf na te gaan of ze voldoende in st…

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.