SPORTRAAD STICHTSE VECHT

Op vrijdag 16 december 2011 werd de Sportraad Stichtse Vecht geïnstalleerd door de toenmalige wethouder voor Sport.

De Sportraad bestaat steeds uit 7 tot 10 leden en vergadert om de 4 tot 6 weken. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd het College van Burgemeester & Wethouders.

De Sportraad behartigt de belangen van de sport in de breedste zin van het woord. De Sportraad is daartoe breed samengesteld en bestaat uit leden die zich sterk verbonden voelen met de sport. De Sportraad behartigt zowel de belangen van de binnen- als de buitensport en zowel grote, kleine verenigingen en individuen. Bij de samenstelling van de Sportraad is tevens gezocht naar een evenredige vertegenwoordiging uit de verschillende woonkernen.


Laatste nieuws van Sportraad Stichtse Vecht
Jaarverslag 2016 nu Online
Ieder jaar maakt de Sportraad van Stichtse Vecht haar jaarrekening op voor transparante communicatie naar alle belanghebbenden en belangstellenden van de gemeente en de sportverenigingen.
Thema avond 2 november was een groot succes!
Met het Thema: "Meer sport in het verkiezingsprogramma", 7 politieke partijen en veel vertegenwoordigers van sportorganisaties aanwezig was de thema-avond van 2 november een succes.  
Sport.nl/voorclubs
Clubs lopen vaak tegen dezelfde problemen aan. Rond ledenwerving bijvoorbeeld. Maar ook accommodaties, vrijwilligers en financiën zijn thema's die steeds terugkeren.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.