Vergadering Sportraad 20 april (3/7)

20 april 2023

1.      Opening en mededelingen (vz)

2.      Vaststellen agenda (vz)

3.      Notulen vorige vergadering (vz)

4.      Ingekomen- en uitgaande stukken (zie Dropbox) (allen)

5.      Werkgroepen (werkgroepen)

·        Sport en onderwijs                                      

·        Sportaccommodaties

·        Sportsubsidies/verenigingsondersteuning

·        Sport in openbare ruimte/sport als middel

6.      Lopende projecten (allen)

7.      Beleidsactiviteiten (Marcel)

8.     Organisatie vervolg thema-avond eind 2023 (Judith)

9.      Jaarverslagen 2021/ 2022 (Judith)

10.   Terugkoppeling Vitaal Stichtse Vecht (Judith)

11.    Communicatie / website (Judith)

12.    Rondvraag (allen)

13.    Sluiting (vz)


‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.