Vergadering Sportraad 18 januari (1/7)

18 januari 2023

1. Opening en mededelingen (vz)

2. Vaststellen agenda (vz)

3. Notulen vorige vergadering 15 december 2022 (vz)
4. Ingekomen- en uitgaande stukken (zie Dropbox) (allen)
5. Werkgroepen (werkgroepen)

  • Sport en onderwijs                                      
  • Sportaccommodaties
  • Sportsubsidies/verenigingsondersteuning
  • Sport in openbare ruimte/sport als middel

6. Status advies tegemoetkoming verenigingen als gevolg van inflatie en energiecrisis (Marcel?)
7. Terugkoppeling bijeenkomst voor verenigingen op 21 december (inzake energie) (Marcel)
8. Lopende projecten
9. Beleidsactiviteiten (Marcel)
10. Stand van zaken Thema-avond 2023 (Judith)
11. Vitaal Stichtse Vecht (Judith)
12. Communicatie / nieuwsbrief / website (Judith)

  • Jaarverslag 2021 en 2022                          

13. Volgende vergadering: (Gerard)
14. Rondvraag (allen)
15. Sluiting (vz)


‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.