Vergadering Sportraad 20 januari (1/7)

20 januari 2022

Agendapunten: 

 1. Opening en mededelingen (vaststellen agenda, verslag vorige vergadering en actielijst)
 2. Ingekomen/ Uitgaande stukken
 3. Werkgroep Buitensport
 4. Werkgroep Binnensport
 5. Kort verslag gemeenteraad 21 december
 6. Sport- en Preventie akkoord
 7. Thema avond voorjaar 2022
 8. Sportgala 2022
 9. Communicatie/ website
 10. Back to basic
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.