Vergadering Sportraad 28 oktober (6/7)

28 oktober 2022

Agendapunten: 

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3. Notulen vorige vergadering/ actielijst
  4. Ingekomen/ Uitgaande stukken
  5. Werkgroep Buitensport
  6. Werkgroep Binnensport
  7. Sport- en Preventie akkoord
  8. Communicatie/ website
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.