Vergadering Sportraad 23 juni (4/7)

23 juni 2022

Agendapunten: 

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige vergadering/ actielijst
 4. Ingekomen/ Uitgaande stukken
 5. Werkgroep Buitensport
 6. Werkgroep Binnensport
 7. Sport- en Preventie akkoord
 8. Werving nieuwe leden
 9. Communicatie/ website
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.