Vergadering Sportraad 10 maart (2/7)

10 maart 2022

Agendapunten: 

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige vergadering/ actielijst
 4. Ingekomen/ Uitgaande stukken
 5. Werkgroep Buitensport
 6. Werkgroep Binnensport
 7. Sport- en Preventie akkoord
 8. Thema avond voorjaar 2022
 9. Sportgala 2022
 10. Communicatie/ website
 11. Back to Basic en werving nieuwe leden
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.