Vergadering Sportraad 15 december (7/7)

15 december 2022

Agendapunten: 

1.      Opening en mededelingen

2.      Vaststellen agenda

3.      Notulen vorige vergadering

4.      Ingekomen- en uitgaande stukken (zie Dropbox)

 5.      NAW gegevens sportraadleden en verdere invulling werkgroepen (document wordt ter vergadering uitgereikt)

·        Sport en onderwijs                                                     

·        Sportaccommodaties

·        Sportsubsidies/verenigingsondersteuning

·        Sport in openbare ruimte/sport als middel.

6.      (Opnieuw) bespreken resultaten Verenigingsmonitor 2022 (zie verslag 27.10.22)

7.      Status advies tegemoetkoming verenigingen als gevolg van inflatie en energiecrisis

8.      Lopende projecten

9.      Beleidsactiviteite

10.   Stand van zaken Thema-avond Vitaal Café 26 januari 2023

11.   Terugkoppeling Sport en preventie-akkoord (Judith)

12.   Communicatie / nieuwsbrief / website                       

13.   Volgende vergadering: voorstel 2023 toevoegen aan verslag

14.   Rondvraag 


‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.