Vergadering Sportraad 14 december (8/8)

15 december 2021
 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige vergadering/ actielijst
 4. Ingekomen/ Uitgaande stukken
 5. Werkgroep Buitensport
 6. Werkgroep Binnensport
 7. Gemeenteraad 21 december
 8. Sport en Preventie akkoord 
 9. Terugblik Thema avond 16 november 
 10. Sportgala 2022
 11. Communicatie/ website
 12. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
 13. Jaarschema volgende vergaderingen: welke dag?
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.