Vergadering Sportraad 28 oktober (7/8)

28 oktober 2021
 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige vergadering/ actielijst
 4. Ingekomen/ Uitgaande stukken
 5. Werkgroep Buitensport
 6. Werkgroep Binnensport
 7. Sportnota 2021-2025
 8. Omgevingsvisie Stichtse Vecht
 9. Sport- en Preventie akkoord
 10. Thema avond
 11. Sportgala 2022 
 12. Communicatie/ website
 13. Back to Basic
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.