Vergadering Sportraad 16 september (6/8)

16 september 2021
 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige vergadering/ actielijst
 4. Ingekomen/ Uitgaande stukken
 5. Werkgroep Buitensport
 6. Werkgroep Binnensport
 7. Sportnota 2021-2025 
 8. Omgevingsvisie Stichtse Vecht
 9. Sport- en Preventie akkoord
 10. Sportgala 2022
 11. Communicatie/ website
 12. Back to basic
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.