Vergadering Sportraad 5 augustus (5/8)

05 augustus 2021
  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3. Notulen vorige vergadering/ actielijst
  4. Ingekomen/ Uitgaande stukken
  5. Werkgroep Buitensport
  6. Werkgroep Binnensport
  7. Communicatie/ website
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.