Vergadering Sportraad 24 juni (4/8)

24 juni 2021

1.      Opening en mededelingen

2.      Vaststellen agenda

3.      Notulen/ actielijst vorige vergadering 29 april 2021

4.      Ingekomen- en uitgaande stukken       

5.   Werkgroep Binnensport

6.   Werkgroep Buitensport          

7.   Sportnota 2021 - 2025   

8.   Omgevingsvisie Stichtse Vecht  

9.   Sportakkoord/preventie-akkoord 

10. Sportgala 2022    

11. Communicatie / nieuwsbrief / website

12. Back to Basic                                             

13. Rondvraag


‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.