Vergadering Sportraad 11 maart (2/8)

11 maart 2021
 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige vergadering/ actielijst
 4. Ingekomen/ Uitgaande stukken
 5. Werkgroep Buitensport
 6. Werkgroep Binnensport
 7. Sportnota 2021 - 2025
 8. Sportakkoord/ Preventie akkoord
 9. Sportgala 2022
 10. Communicatie/ website
 11. Back to Basic
 12. Rondvraag

‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.