Vergadering 18 mei

18 mei 2017

Vergadering Sportraad Stichtse Vecht

Datum Donderdag 18 mei 2017, 20.00 uur Plaats Boom & Bosch, Breukelen

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Notulen vorige vergadering

4. Ingekomen- en uitgaande stukken

IN 20170403 Wijkbericht vernieuwing sportparken

IN 20170406 nieuwsbrief Sportservice Provincie Utrecht

IN 20170406 U-10 bijeenkomst sportuitvoerders en sportraden

IN 20170420 uitnodiging U-10 bijeenkomst | Houten

IN 20170424 Memo Energie(k) besparen in de sport

IN 20170501 sportBorrel De Ronde Venen

IN 20170508 Memo sportpunt SV IN 20170509 HSV Breukelen

UIT UIT 20170424 gemeentelijke informatiezuilen

UIT 161222 CONCEPT VOORSTEL SCHOOLZWEMMEN STV v2 (in afwachting reactie Dick)

5. Kennismaking Griffie Stichtse Vecht, Jelle Hekman informatie over raadsinformatiesysteem ter kennisname brengen van adviezen aan het college

6. Aangepast horecabeleid (evaluatie en aanpassingen)

7. Ontwikkeling digitale platform sport (Veronique Rap)

8. Noodwoningen statushouders op sportvelden

9. Memo Energiek besparen (advies)

10.Memo sportpunt SV (advies)

11. Nieuwe sportraadleden

12.Jaarverslag 2016

13.Sportcafe / thema avond 2017

14.Communicatie / website / nieuwsbrief

15.Actiepuntenlijst

16.Rondvraag

17.Sluiting‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.