Vergadering Sportraad 21 januari (1/8)

21 januari 2021
 1. Opening en mededelingen 
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige vergadering/ actielijst
 4. Ingekomen/ Uitgaande stukken
 5. Werkgroep Buitensport
 6. Werkgroep Binnensport
 7. Lokale Inclusie agenda
 8. Sportnota 2021-2024
 9. Sportakkoord
 10. Sportgala 2022
 11. Communicatie/ website
 12. Rondvraag 
 13. Sluiting

‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.