Vergadering Sportraad 10 december (7/7)

10 december 2020

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda

3. Werkgroep buitensport

4. Werkgroep binnensport

5. Notulen vorige vergadering
6. Aktielijst

7. Presentatie verplaatsing tenniscomplex Broekdijk Oost

8. Bespreken Position paper WHY Sportraad SV “Stip op de horizon” 

9. Ingekomen- en uitgaande stukken

10. Vastgoednota 2020 / beheerplan 2020 – 2029
11. Sportnota Stichtse Vecht in beweging
12. Lokale Inklusie agenda
13. Lokaal sportakkoord
14. Communicatie / nieuwsbrief / website
15. Voorstel Vergaderschema 2021

16. Rondvraag
17. Sluiting


‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.