Vergadering Sportraad 29 oktober (6/7)

29 oktober 2020

1.     Opening en mededelingen

2.     Vaststellen agenda

3.     Notulen vorige vergadering

4.     Aktielijst

5.     Ingekomen- en uitgaande stukken

6.     Vastgoednota 2020 / Beheerplan Vastgoed 2020 - 2029

7.     Sportnota Stichtse Vecht in Beweging

8.     Lokale Inklusie Agenda

9.     Werkgroep Binnensport

10.     Werkgroep Buitensport

 11.     Communicatie / website / nieuwsbrief

 12.     Rondvraag

 13.     Sluiting


‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.