Vergadering Sportraad 10 september 2020 (5/7)

10 september 2020

1.     Opening en mededelingen

2.     Vaststellen agenda

3.     Notulen vorige vergadering

4.     Aktielijst

5.     Ingekomen- en uitgaande stukken

IN:       20200720 Verslag intake positionering Sportraad

20200801 Coronamaatregelen sportzaal Vreeland

20200805 Verslag voortgang Skeelerpiste 30.07.20

20200810 Contactgegevens Sportaanbieders versie augustus 2020

20200824 Nieuwsbrief Seniorenraad augustus 2020

UIT:     20200813 Verslag werkgroep Binnensport d.d. 16.07.20

6.     Vastgoednota 2020

7.     Werkgroep Binnensport

-     Verslag overleg met gemeente d.d. 16.07.20

-     Besteding 75K

Pauze

8.     Kennismaking Patrick Vergeer (manager Sportfonds Stichtse Vecht)

9.     Werkgroep Buitensport

-     Harmonisatie/Privatisering

-     Skeelerbaan Breukelen

-     Atletiekbaan Maarssenbroek

10.  Nota Sport en bewegen 2020

11.  Lokaal Sportakkoord

12.  Lokale Inklusie Agenda

13.  Positioneren Sportraad (Back to Basic)

- vaststellen datums heisessies

14.  Communicatie / website / nieuwsbrief

15.  Rondvraag

16.  Sluiting

Volgende vergadering 29 oktober 2020


‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.