Vergadering Sportraad 9 juli 2020 (4/7)

09 juli 2020
 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Ingekomen- en uitgaande stukken
 6. Voorstel benoeming Randy van Schravendijk
 7. Werkgroep Buitensport 
 8. Werkgroep Binnensport 
 9. Diversen Gemeente
 10. Aankondiging 'heisessie' toekomstvisie Sportraad
 11. Sportakkoord
 12. Communicatie/Nieuwsbrief/Website
 13. Rondvraag
 14. Volgende vergadering in SAFARI Maarssenbroek
 15. Sluiting

‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.