Vergadering Sportraad 11 juni 2020 (3/7)

11 juni 2020
 1. Opening en mededelingen
 2. Kennismaking Randy van Schravendijk
 3. Vaststellen agenda
 4. Notulen vorige vergadering
 5. Ingekomen- en uitgaande stukken
 6. Advies nota Vastgoed 2020
 7. Subsidieprogramma 2021-2022
 8. Nota Sport en Spel 2021-2024
 9. Harmonisatie Buitensport
 10. Sportakkoord
 11. Lokale inclusie agenda
 12. Communicatie/Nieuwsbrief/Website
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.