Vergadering 30 maart

30 maart 2017

Uitnodiging Vergadering Sportraad Stichtse Vecht
Datum  Donderdag 30 maart 2017, 20.00 uur
Plaats  Boom & Bosch, Breukelen

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
4. Ingekomen- en uitgaande stukken
5. Herontwikkeling Daalseweide, Wieke van Mourik

6. Collegevoorstel kunstgrasveld FC Breukelen (advies uitbrengen)

7. Richtlijnen subsidie verstrekking sport en duurzaamheid (advies uitbrengen)

8. Voorstel participatie sociaal domein

9. Jaarverslag 2016

10. Sportcafe / thema avond 2017

11. Communicatie / website / nieuwsbrief

12. Actiepuntenlijst

13. Rondvraag

14. Sluiting‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.