Vergadering Sportraad 12 maart 2020 (2/7)

12 maart 2020
 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Ingekomen- en uitgaande stukken
 5. Subsidieprogramma Sport 2021 Gemeente
 6. Werkgroep Buitensport
 7. Werkgroep Binnensport
 8. Sportakkoord
 9. Werving nieuwe leden Sportraad
 10. Communicatie/Nieuwsbrief/Website
 11. Actiepuntenlijst
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.