Vergadering Sportraad 23 januari 2020 (1/7)

23 januari 2020

Agendapunten: 

 1. Opening en mededelingen
 2. Benoeming voorzitter, secretaris, penningmeester en inrichten werkgroepen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen vergaderdatums 2020
 5. Notulen vorige vergadering
 6. Ingekomen- en uitgaande stukken
 7. Werkgroep Buitensport
 8. Werkgroep Binnensport
 9. Sportakkoord
 10. Nieuwe visie gemeente op para commerciële horeca
 11. Werving nieuwe leden Sportraad
 12. Communicatie/Nieuwsbrief/Website
 13. Rondvraag
 14. Volgende vergadering
 15. Sluiting 

‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.