Vergadering 9 februari

11 februari 2017

Uitnodiging Vergadering Sportraad Stichtse Vecht

Datum Donderdag 9 februari 2017

Plaats MFA Safari, Maarssen

 

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Kennismaking wethouder?

4. Notulen vorige vergadering

5. Ingekomen- en uitgaande stukken 

IN 20161229 Onderhoud buitensport 2017.docx

UIT 

6. Presentatie MFA

7. Onderhoudsbegroting buitensport 2017 

8. Bijeenkomst sociaal domein

9. Collegebijeenkomst topdossier sport

10. Werven nieuwe leden sportraad

11. Communicatie / website / nieuwsbrief

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

 ‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.