Vergadering 10 januari

10 januari 2017

 Agendapunten vergadering;

  1. Opening en mededelingen
  2.  Vaststellen agenda
  3.  Kennismaking wethouder?
  4.  Notulen vorige vergadering
  5. Ingekomen- en uitgaande stukken
  6.  Presentatie MFA
  7.  Onderhoud buitensport 2017
  8.  Communicatie / website / nieuwsbrief
  9.  Rondvraag
  10.  Sluiting

 

 


Bestanden

‹ Naar het overzicht


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.