Verhuisplannen LTV Breukelen

26 februari 2021

Op 9 februari hebben 3 partijen gesproken tijdens een commissie vergadering van de Commissie Fysiek Domein: LTV Breukelen heeft het verhuisplan onder de aandacht gebracht bij de Commissie. FC Breukelen heeft een perspectief geschetst vanuit de sportverenigingen aan de Broekdijk-Oost. Een verhuizing van het tennispark wordt ondersteund door FC Breukelen, als ook HV Nijenrodes, het Sportcentrum van Asdonck en Vechtstreek Fysiotherapie. Als derde partij sprak één van de bewoners namens de wijk Broeckland over de nadelen van een (mogelijk) grote school in de wijk Broeckland.

In het formele besluitvormingsproces naar de gemeenteraad wordt de Sportraad als belangrijkste adviesorgaan voor Sportdoor het college van B&W gevraagd mede te adviseren. Zodra alle benodigde voorbereidingsstappen zijn doorlopen kunnen wij alle aspecten overzien en vanuit het algemeen belang van de sport adviseren. We volgen de voortgang nauwlettend. 


‹ Naar het overzicht


Contact opnemen

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.