Afscheid aftredende leden Sportraad Stichtse Vecht

18 december 2019

Op donderdag 12 december nam de Sportraad afscheid van 4 leden, die zich allen 8 of10 jaar hebben ingezet voor de Sportraad. Hetty Veneklaas was aanwezig bij de vergadering en kon derhalve Dick van Zanten (voorzitter), Vincent Stapper (secretaris), Thea Timmerman (algemeen lid en tweede penningmeester) en Zwanie van der Neut (algemeen lid) bedanken voor hun inzet om de belangen van de verschillende soorten sport en sportverenigingen binnen de gemeente Stichtse Vecht te behartigen. 

Door het aftreden van deze leden is er ruimte binnen de Sportraad voor nieuwe leden met hart voor sport en bewegen. In de afgelopen periode hebben wij al enkele enthousiaste kandidaten gesproken en hebben we al één lid toegevoegd aan de Sportraad. Omdat er ook in 2020 weer leden zullen aftreden, gaat de werving voor nieuwe leden door. Wil je meedenken vanuit 1 van de kernen van onze gemeente, of vertegenwoordig je 1 of meerdere verenigingen, dan wordt je in het bijzonder gevraagd te reageren.

Met 7 vergaderingen per jaar en enkele extra uurtjes voor werkgroep partcipatie en de communicatie met jouw achterban is de gevraagde inspanning minimaal maar met een zeer positieve impact voor een Sportief Stichtse Vecht. De Sportraad is ook nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het Sportakkoord, dat recentelijk is ondertekend. 

Binnenkort zijn de vergaderdata van de Sportrtaad in 202 bekend. Ben je nieuwsgierig? Kom gerust een keer vrijlblijvend meekijken! Houdt onze website in de gaten voor de vergaderdata en meldt je aan via info@sportraadstichtsevecht.nl

 


‹ Naar het overzicht


Contact opnemen

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.