Vrijwilligersprijs 2018: Nomineer nu!

06 september 2018

ethouder Hetty Veneklaas: “Vrijwilligers maken het leven van heel veel mensen echt leuker. Zij zetten zich belangeloos in voor de sport- of muziekvereniging, doen boodschappen voor de buren, organiseren activiteiten in de buurt of helpen mee in de zorg. Verspreid over de twaalf kernen van Stichtse Vecht zijn veel inwoners op deze manier actief. Gewoon uit betrokkenheid en saamhorigheidsgevoel. Zij leveren een onmisbare bijdrage aan onze samenleving en aan de leefbaarheid in de wijken”.

Om in aanmerking te komen voor de Vrijwilligersprijs moet de vrijwilliger (jong of oud) of de vrijwilligersgroep een bijzondere prestatie hebben geleverd of een lange staat van dienst hebben. De enige jaren geleden gewijzigde opzet, waarbij ook vrijwilligersgroepen en -organisaties in aanmerking komen voor de prijs, is een groot succes gebleken.

Hetty Veneklaas roept nadrukkelijk op om jonge mensen te nomineren:”Uit landelijke cijfers blijkt dat de helft van de 15 tot 25 jarigen vrijwilligerswerk doet. Dat vind ik een geweldig aantal! Alleen noemen jonge mensen zichzelf vaak geen vrijwilliger. Als je als 16-jarige de F’jes traint, dan noem je jezelf trainer/coach, en komt het niet in je op dat je een vrijwilliger bent. Maar ook die komen in aanmerking voor deze prijs! Nomineren dus!”

Alle maatschappelijke organisaties en inwoners van gemeente Stichtse Vecht kunnen vrijwilligers of groepen vrijwilligers voordragen. De uiterste datum hiervoor is 1 oktober a.s. Een breed samengestelde en onafhankelijke jury beoordeelt de voordrachten en kent de Vrijwilligersprijzen toe. De bekendmaking en prijsuitreiking vinden plaats op het door de gemeente op 23 novmber a.s. aan de vrijwilligers aangeboden Vrijwilligersfeest.

Meer informatie en formulieren om een voordracht te doen staan op: https://www.gilde-stichtsevecht.nl‹ Naar het overzicht


Contact opnemen

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.